Loodgieterswerk

Wij richten ons voornamelijk op het ontwerpen en realiseren van complete installatie voor de seriematige woningbouw. Dit houdt het volgende in:

  • Bestek hoofdstuk 50; Dakgoten en hemelwater afvoeren;
  • Bestek hoofdstuk 51; Rioleringssysteem (VWA en HWA);
  • Bestek hoofdstuk 52; Warm- en koud water installatie;
  • Bestek hoofdstuk 53; Sanitaire installatie;
  • Bestek hoofdstuk 54; Brandbestreiding installatie;
  • Bestek hoofdstuk 55; Gasinstallatie;
  • Bestek hoofdstuk 60; Verwarming installatie;
  • Bestek hoofdstuk 61; Mechanische Ventilatie.

Tevens ontwerpen en installeren wij de bovenstaande disciplines ook voor een vrijstaande villa of kleine bedrijfspanden.